POLSKI
FORUM
engl.version.pdf
DEUTSCH
Bimedialna przestrzeń łączności
autorstwa
georga kleina
Audiowizualna sytuacja
pomiędzy miastami z Niemiec i Polski:
Hannover – Poznań, Darmstadt – Płock
transmitowana na żywo przez internet
Teksty Heinera Müllera i Wisławy Szymborskiej

Ein bimedialer Kontaktraum
von georg klein
Audiovisuelle Situation mit
Internet-Liveübertragung zwischen zwei
deutsch-polnischen Städtepaaren:
Hannover – Poznań, Darmstadt – Płock
Mit Texten von
Heiner Müller und Wisława Szymborska
Dt-Poln-Jahr de-pl.info
Ausw. Amt ausw. amt
Klangquadrat
Mail - Kontakt
Projekt KlangQuadrat, biuro sztuki dźwięku i sztuki medialnej berlin na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006
Ein Projekt von KlangQuadrat. büro für klang- und medienkunst berlin im Auftrag des Auswärtigen Amtes im Rahmen des Deutsch-Polnischen Jahres 2005/2006

Logo
Logo