Logo
 
Logo
Logo
Projekt KlangQuadrat, biuro sztuki dźwięku i sztuki medialnej Berlin na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006
Mail-Kontakt
Trasa Warszawa-Berlin
plan darmstadt
plan plock
terminy
o miescie
terminy
o miescie

Instalacja | czw. 09.03.2006  – nd. 09.04.2006
Darmstadt / City Carree |Pasaż przy ulicy Ernst-Ludwig-Straße
Płock / Ulica Tumska | Sklep spożywczy AS


Jednoczesny wernisaż | czw. 09.03.2006 | godz. 18.00
W Darmstadt udział wezmą
Walter Hoffmann, Nadburmistrz Miasta Darmstadt
Solf Schaefer, Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Muzyki Darmstadt
dr Albrecht Lempp, Członek Zarządu, Dyrektor zarządzający Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (do potwierdzenia)
Georg Klein, artysta
W Płocku udział wezmą
Mirosław Milewski, Prezydent Miasta Płocka
dr Heinz Peters - Kierownik Działu Kultury Ambasady Niemiec w Polsce
Jan Truszczyński, Członek Zarzàdu, Dyrektor zarządzający Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Julia Gerlach, KlangQuadrat

Darmstadt – Płock 09.03 – 09.04.2006

Współpraca między Stołecznym Książęcym Miastem Płock (dawna stolica Polski i miasto książęce) a Miastem Nauki Darmstadt (dawna stolica Wielkiego Księstwa Hesji) datuje się od 1988 roku i od tego czasu wymiana partnerska jest bardzo intensywna. Wachlarz wspólnych projektów jest bardzo szeroki – w ciągu ostatnich 10 lat w ponad 470 projektach uczestniczyło około 2300 osób. Szczególnym przedsięwzięciem jest odrestaurowana przy pomocy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Miasta Darmstadt kamienica na Starym Rynku w Płocku, w której w latach 1802-1804 mieszkał niemiecki artysta E.T.A. Hoffmann. Dlatego obecnie budynek nosi nazwę Dom Darmstadt i działa jako centrum kultury i sztuki, w którym regularnie odbywają się koncerty, wystawy i wieczory poezji. W Darmstadt swoje siedziby mają znaczące placówki: Deutsches Polen-Institut, Internationales Musikinstitut (Międzynarodowy Instytut Muzyki) oraz Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung (Niemiecka Akademia Języka i Poezji). Mówi się, że „w Darmstadt mieszkają muzy”. Bardzo ważną rolę w wymianie kulturalnej między miastami odgrywa literatura. W roku 2001 powstał wspólny dwujęzyczny tom poezji „Most poezji – Poesiebrücke”, corocznie organizowane są wieczory autorskie z poetami figurującymi w tej książce. „Literaturę można porównać do okna, przez które jeden naród patrzy w oczy drugiemu”. (Karl Dedecius)
Wśród wielu wspólnych przedsięwzięć TRASA 06 zajmuje szczególne miejsce. Przede wszystkim ze względów technicznych TRASA 06 jest projektem nowatorskim, który otwiera nas na nowe trendy w sztuce. Celem projektu jest zbliżenie mieszkańców Darmstadt i Płocka. No bo kto ma możliwość ot tak sobie pojechać do Płocka czy do Darmstadt. TRASA 06 umożliwi wielu mieszkańcom pozawerbalną komunikację z mieszańcami miasta partnerskiego. A umieszczone w instalacji wiersze Müllera i Szymborskiej, w które można niejako wejść, są kontynuacją wspólnych zainteresowań literackich.
Poza tym: nie wszyscy mieszkańcy wiedzą jakie miasta partnerskie posiada ich miasto. TRASA 06 wzbudza zainteresowanie, jest powodem do zastanowienia się nad problematyką partnerstwa i europejskich tematów, jak również powodem do nawiązania kontaktów i wymiany między miastami partnerskimi.
Zarówno w Darmstadt jak i w Płocku TRASA 06 umiejscowiona jest na głównych deptakach w centrum miasta: w Płocku w oknach wystawowych dużego budynku na ulicy Tumskiej, gdzie codziennie przewijają się tysiące ludzi, a dokąd wkrótce przeniesiona zostanie siedziba Galerii Sztuki i Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, w Darmstadt w oknie wystawowym, w ulubionym przez darmstadtczyków pasażu między Luisencenter, City-Carree a Rynkiem. Witryny sklepowe o dużej powierzchni, służące zazwyczaj prezentacji towaru, zostaną zamienione w aktywną przestrzeń łączności. Spoglądając w okno nie zobaczymy jak zwykle towarów, lecz miasto zupełnie podobne do naszego. Okno stanie się zarazem lustrem, w którym zobaczymy siebie samych. TRASA 06 zakłóca powolno-pospieszny rytm zakupów.
W ciągu ostatnich 17 lat mieszkańcy obu miast nawiązali wiele osobistych kontaktów. TRASA 06 może zatem służyć pozawerbalnemu umacnianiu istniejących więzi. Mieszkańcy Płocka i Darmstadt rozumieją się bardzo dobrze!

www.ump.pl
www.darmstadt.de

plock
darmstadt