Logo
 
Logo
Logo
Projekt KlangQuadrat, biuro sztuki dźwięku i sztuki medialnej Berlin na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006
Mail-Kontakt
Trasa Warszawa-Berlin
g_klein
interview
Biographie
wywiad
Biographie
Urodził się 1. 3. 1964, od 1987 roku mieszka w Berlinie. Pracuje jako kompozytor oraz tworzy projekty multimedialne.
Studiował elektronikę i akustykę. W latach 1991-94 prowadził badania na temat wizualizacji dźwięków dla osób nie słyszących na Politechnice Berlińskiej (Technische Universität). Następnie studiował filozofię religii i etnologię muzyki na Wolnym Uniwersytecie (Freie Universität) w Berlinie.
Prowadził tam też gościnne wykłady na temat "Muzyka i religia". Od 1996 pracuje jako niezależny kompozytor (laureat międzynarodowej nagrody Gustava Mahlera w dziedzinie kompozycji 1999), komponuje muzykę do filmów i spektakli teatralnych (współpraca z Peterem Zadekiem, Berliner Ensemble 2004). W lipcu 1999 opracowuje koncepcję „coma berlin – produkcja sztuki intermedialnej | sondowanie, rozwój i realizacja sytuacji dźwiękowych”. Otrzymał stypendium dla twórców sztuki dźwięku przyznane przez Senat Berlina (Nauka/Badania/Kultura) Klangkunst-Stipendium 2000 za instalację przed budynkiem Filharmonii Berlińskiej transition - berlin junctio oraz Niemiecką Nagrodę w dziedzinie sztuki dźwięku, przyznaną przez Skulpturenmuseum Marl (Nadrenia-Westfalia) i rozgłośnię WDR. Od 2002 do 2006 członek zarządu Berlińskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej (berliner gesellschaft für neue musik). W 2002 roku z Julią Gerlach zakłada KlangQuadrat - biuro sztuki dźwięku i sztuki medialnej Berlin. Jest autorem instalacji: TRASA warszawa-berlin 2004 i TRASA 06, realizowanej we współpracy z miastami partnerskimi Hanowerem - Poznań i Darmstadt – Płock w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006

Link Georg Klein.pdf

TRASA – Bimedialna przestrzeń łuczności

Instalacja dźwiękowo-wizualna TRASA, określona przez pana jako „sytuacja audiowizualna”, łuczy dwie miejskie przestrzenie w Polsce i w Niemczech. Jak do tego doszło?

Od czasu mojej instalacji transition interesuję się przestrzenią pasaży, przestrzenią przejśu. Ciągły, niekończący się potok przechodniów jest niezwykle fascynujący i w sposób pośredni wyraża to, czym jest współczesne życie: ludzie to indywidualiści, przechodzą obok siebie, każdy sam, ale jednak we wspólnym nurcie, wolni a zarazem ograniczeni, świadomi celu a jednocześnie zagubieni.

W instalacji dosłownie przechodzi się obok siebie nawzajem, ale jednocześnie obok siebie samego.

Tak, ściany w Poznaniu i Hanowerze oraz witryny sklepowe w Darmstadt i w Płocku stają się oknem na miasto partnerskie i równocześnie lustrem, w którym sami się przeglądamy.

W pierwszej edycji instalacji w Warszawie i w Berlinie można zauważyć, że ludzie nie od razu się rozpoznają, najpierw muszą sprawdzić, czy to na pewno ich widać na ekranie.

Polega to po pierwsze na zastosowaniu techniki wizualnej, dającej efekt wyobcowania, za pomocą której obraz rzeczywisty przetwarzam na schematyczny obraz kontrastowy, drugim powodem jest zwłoka czasowa około dwóch sekund nie tylko w przekazie obrazu przez Internet lecz także w projekcji obrazu z danego miejsca. Oba te aspekty, efekt wyobcowania i opóźnienie, to decydujący moment dla percepcji. Przechodnie początkowo nie mają pewności, czy rzeczywiście widzą siebie samych, i wtedy zaczynają poruszać ręką lub głową, aby się co do tego upewnić. Lustrzany obraz reaguje wówczas z opóźnieniem i w ten sposób zaczyna się zabawa z sobą samym.

Świadomie zrezygnował Pan z przekazu akustycznego i zamiast tego słychać przygotowane dźwięki i teksty. Dlaczego?

Przede wszystkim uważam za zaletę tej instalacji, że język jako środek komunikacji nie odgrywa tu żadnej roli w kontaktach między Polakami i Niemcami, bowiem bardzo mało Niemców zna polski, a w Polsce młodzi ludzie raczej uczą się angielskiego, nie niemieckiego. Zamiast tego obok elektronicznych dźwięków, które zanurzają przestrzeń w określonej barwie dźwięku, posłużyłem się dwoma wierszami, które odtwarzane są za pomocą interaktywnej ścieżki dźwięku. Kiedy przechodnie wejdą na ścieżkę tekstu, pojawia się głos. Zatrzymają się na drodze promienia lasera, głos staje się wyraźniejszy. Jeśli teraz przechodzień posuwa się powoli po ścieżce tekstu może usłyszeć wiersz w całości.

O czym są te wiersze?

W obu tych tekstach opisane są dośu intymne sytuacje spotkania i niedoszłego spotkania. W obu chodzi o coś, czego nie ma. Zawiera się w nich, że tak powiem, refleksja, odnosząca się do rzeczywistej sytuacji tej instalacji – ludzie widzą się, a jednocześnie są bardzo daleko od siebie. Takie „oddalenie i bliskośu zarazem“ dostrzegam nota bene także w stosunkach polsko-niemieckich.

cały wywiad ukazał się w katalogu TRASA warszawa-berlin | georg klein, wydawca Julia Gerlach we współpracy z Goethe-Institut w Warszawie, Kehrer Verlag Heidelberg, 2004.

georg klein