Logo
 
Logo
Logo
Projekt KlangQuadrat, biuro sztuki dźwięku i sztuki medialnej Berlin na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006
Mail-Kontakt
Trasa Warszawa-Berlin
Portrait
slowo wstepne

Partnerstwa miast to serce przyjaźni polsko-niemieckiej. To żywy przykład naszych dobrosąsiedzkich stosunków. Miasta i gminy są miejscem różnorodnych spotkań wszystkich grup wiekowych. Jesteśmy dumni, że w ciągu ostatnich lat zostały nawiązane tak bliskie kontakty polityczne, kulturalne i gospodarcze między mieszkańcami naszych krajów.

Jako koordynator rządu niemieckiego ds. Roku Polsko-Niemieckiego, który rozpoczął się pod koniec kwietnia 2005 roku, a kończącego się pod koniec maja 2006, mogę z satysfakcją stwierdzić, że jesteśmy na dobrej drodze podnoszenia stopnia świadomości opinii publicznej o przyjacielskich więziach między Niemcami i Polakami. Chcemy podkreślić, że relacje polsko-niemieckie jeszcze nigdy nie były tak bogate, jak dziś, 15 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy w 1991 roku. Ten pozytywny trend chcemy w czasie trwania Roku Polsko-Niemieckiego wspierać i rozwijać poprzez stwarzanie nowych okazji do spotkań na różnych szczeblach. Bardzo cieszę się z tego, że nam się to udało: w ramach Roku Polsko-Niemieckiego odbyło się ponad 1000 imprez, głównie w dziedzinie kultury, oświaty, gospodarki i wymiany młodzieży – zestawienie świadczące o różnorodności wydarzeń znajdą Państwo na stronie Roku Polsko-Niemieckiego www.de-pl.info. Szczególnie zależy mi na tym, aby młodzi ludzie nawiązywali kontakty z krajem sąsiadów, ponieważ to oni w przyszłości kształtować będą przyjaźń polsko-niemiecką.

Stworzenie przestrzeni umożliwiającej spotkanie z sąsiadami – właśnie taki jest cel projektu artystycznego TRASA 06. Bardzo się cieszę, że biuro sztuki medialnej i dźwięku KlangQuadrat umożliwia i kształtuje artystycznie bezpośredni kontakt mieszkańców par miast Hanower - Poznań oraz Darmstadt - Płock poprzez instalację video-dźwiękową TRASA 06 Georga Kleina. W przestrzeni publicznej, podczas pokonywania codziennych tras w przejściach podziemnych lub na głównych ulicach handlowych przechodnie będą konfrontowani z obrazem przechodniów z miasta partnerskiego; zachęca to do refleksji, do pierwszego kontaktu, do umówienia się, niekiedy wywołuje zdumienie... Życzę mieszkańcom miast uczestniczących w projekcie pasjonującej zabawy w czasie wzajemnych spotkań!

Ministerialdirigent Rolf-Dieter Schnelle
(Koordynator rządu niemieckiego ds. Roku Polsko-Niemieckiego)

Ministerialdirigent Rolf-Dieter Schnelle