Logo
 
Logo
Logo
Projekt KlangQuadrat, biuro sztuki dźwięku i sztuki medialnej Berlin na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006
Mail-Kontakt
Trasa Warszawa-Berlin
Gedichte
Wiersze

Jednocześnie przechodnie mogą poprzez swój ruch po ścieżce tekstu uruchomić odtwarzanie niemieckiego wiersza Heinera Müllera (Pechowy anioł 2) lub polskiego Wisławy Szymborskiej (Dworzec) stając się tym samym częścią muzycznej i przestrzennej inscenizacji. Oba języki (oraz sposoby poruszania się) ulegają zmieszaniu w jedną przestrzeń dźwięku, intymną przestrzeń między rozumieniem i nie-rozumieniem.

 

Wisława Szymborska

Dworzec

Nieprzyjazd mój do miasta N.
odbył się punktualnie.

Zostałeś uprzedzony
niewysłanym listem.

Zdążyłeś nie przyjść
w przewidzianej porze.

Pociąg wjechałna peron trzeci.
Wysiadło dużo ludzi.

Uchodził w tłumie do wyjścia
brak mojej osoby.

Kilka kobiet zastąpiło mnie
pośpiesznie
w tym pośpiechu.

Do jednej podbiegł
ktoś nie znany mi,
ale ona rozpoznała go
natychmiast.

Oboje wymienili
nie nasz pocałunek,
podczas czego zginęła
nie moja walizka.

Dworzec w mieście N.
dobrze zdał egzamin
z istnienia obiektywnego.

Całość stała na swoim miejscu.
Szczegóły poruszały się
po wyznaczonych torach.

Odbyło się nawet
umówione spotkanie.

Poza zasięgiem
naszej obecności.

W raju utraconym
prawdopodobieństwa.

Gdzie indziej.
Gdzie indziej.
Jak te słówka dźwięczą.

Wisława Szymborska: Dworzec, wiersz z tomu Sto pociech, PIW 1967

Heiner Müller

Pechowy anioł 2

Między miastem a miastem
Po murze przepaść
Wiatr na ramionach obca
Dłoń na samotnym ciele
Aniołsłyszę go jeszcze
Ale nie ma już twarzy innej niż
Twoja której nie znam

(przełożył Andrzej Kopacki)

Heiner Müller: Glückloser Engel 2 (1991) z tomu Die Gedichte. Werke 1, red. Frank Hörnigk, Suhrkamp 1998